23.09

a) og b): Se eksempel 23.4 spørsmålene b og c.

c) Bruk formelen for omkretsen av sirkel (husk at det her er bare halve sirkelomkretsen du trenger) til å finne hvor langt protonet har gått. Du kjenner farten til protonet og kan da finne hvor lang tid det tar.