23.07

a) Bruk gjerne feltlinjesymboler som nederst på side 688. 

b) Se eksempelet på side 689. (For å bestemme retningen til kraften på protonet bruker du også her høyrehåndsregel 3, men nå er ladningen positiv.) 

c) Hvis du forutsetter at det bare er den magnetiske kraften som virker på protonet kan du bruke samme framgangsmåte som i løsningen på c i eksempelet på side 691.