23.03

a) Feltet rundt en rett strømleder ser du på side 684. 

b) Feltet rundt en strømsløyfe ser du på side 684. 

c) Feltet rundt en spole kalles ofte solenoidfelt. Det ser du på side 685. 

d) Feltet til en stavmagnet ser du på side 681. 

Til alle spørsmålene a–d: Retning til strømmen markerer du med piler på lederen. Retning til magnetfeltet markerer du med feltlinjer eller feltlinjesymboler som nederst på side 688.