23.01

a) Begrepet magnetisk felt er forklart på side 680. Se også ordforklaringslisten.

b) Bruk definisjonen fra a. Hva slags magnet bruker vi som oftest til å påvise et magnetisk felt?

c) Begynn nær deg: Øreproppen i øret ditt har en magnet som en del i høyttaleren. Kjøleskapdøren har magnetisk tetningslist. Du kan sikkert finne flere eksempler i dine nære omgivelser.