22.19

Når de to foliebladene utsettes for et elektrisk felt, virker det krefter på de frie elektronene i aluminiumet slik at elektronene skyves i en bestemt retning. Dersom elektronene for eksempel skyves ned mot enden av bladene vil begge endene få overskudd av negativ ladning og de vil dermed frastøte hverandre.