22.18

a) Siden aluminiumsfolien er en leder, vil den altså skjerme for alle elektriske felt (se side 658). De elektromagnetiske bølgene fra mobilsenderen i nærheten vil altså ikke nå inn til telefonen. (Men bare et ørlite hull eller en dårlig brett er nok til at det ringer.)

b)  Et ørlite hull er nok.

c) Veggene i mikrobølgeovnene er av metall og skjermer for det elektriske feltet i de elektromagnetiske bølgene som sendes ut fra mobilsenderen. Men metallgitteret i døråpningen skjermer ikke fullstendig. Dermed vil telefonen som regel ringe.

OBS! Siden mobiltelefoner og mikrobølgeovner bruker samme type elektromagnetiske bølger (mikrobølger), må det bety at det også kan lekke litt strålingsenergi ut av en mikrobølgeovn når den brukes til oppvarming av mat.