22.16

a) For å finne kapasitansen kan du bruke sammenhengen som står i regelrammen på side 669.
Deretter kan du bestemme ladningen på hver plate ved å bruke definisjonen på side 667.

b) Den nye kapasitansen kan du bestemme ved hjelp av definisjonen på side 667.

c) Du kan bruke opplysningene i regelrammen på side 669 til å bestemme den relative permittiviteten til plastmaterialet.