22.15

a) Du kan bruke sammenhengen i regelrammen på side 669. Se eksempel 22.14, men husk at platene nå står i luft. Husk også å gjøre om enhetene der det er nødvendig.

b) Spenningen mellom platene kan du så finne fra definisjonen i regelrammen på side 667.