22.13

Tegn figur av elektronkanonen som akselererer elektronet og kondensatoren som elektronet kommer inn i etterpå. Skriv opp opplysningene som er gitt.

a) Farten finner du på samme måte som i eksempel 22.8.

b) Akselerasjonen finner du på samme måte som i eksempel 22.12.