22.10

a) Et felt er sterkest der feltlinjene er tettest.

b) Dersom det bare er den elektriske kraften som virker på ladningen, vil endringen i kinetisk energi være like stor som arbeidet We = qU i følge arbeid–energi-setningen, se nede på side 662.

En grei måte å finne ut om energien øker eller avtar, er å finne ut om arbeidet er positivt eller negativt. Dersom kraft og forflytning har samme retning vet vi at arbeidet er positivt og at den kinetiske energien vil øke. I motsatt fall vil den avta.