22.09

a) Beskrivelse av elektronkanonen finner du på side 662.

b) Se resonnementene i eksempel 22.8.

c) Den kinetiske energien er oppgitt og elektronmassen kjenner vi. Da kan likningen for kinetiske energi brukes til å finne farten. Se også eksempel 22.8.