22.08

Tegn figur som viser platene og kraften på elektronet ved den negative plata. Skriv opp opplysningene som er gitt.

a) Elektronets ladning er kjent, så kraften finner du ved hjelp av definisjonen på elektrisk felt på side 652 (eller formelen øverst side 659).

Siden vi også kjenner elektronmassen, kan du bruke Newtons 2. lov for å finne akselerasjonen.

b) Bruk definisjonen på arbeid, WFFs cos α, for å beregne arbeidet som den elektriske kraften gjør på ladningen.