22.07

a) Tegn figur som viser begge ladningene og punktet M midt mellom dem. Skriv opplysningene som er gitt på figuren.

Hver av ladningene bidrar til den elektriske feltstyrken i M. Du må altså finne den elektriske feltstyrken i punktet fra hver av de kuleformede ladningene og så summere feltene vektorielt.

Dersom du tenker deg litt om kan du kanskje finne løsningen uten at du trenger regne særlig mye …

b) Tegn ny figur og beregn avstandene mellom ladningene og punkt C. Bruk samme framgangsmåte som for spørsmål a, og husk å bruke vektorsummering av de to feltstyrkene.
Se også eksempel 22.4.

c) Samme framgangsmåte som i spørsmål a og b, men tegn ny figur i hvert tilfelle. Det er jo bare fortegnene – og altså retningene som er forskjellige, så du kan spare en del regnearbeid hvis du istedenfor forklarer hvordan du kan utnytte den informasjonen.