22.06

a) Et enverdig ion mangler et elektron eller har et elektron for mye og har dermed ladningen = e eller = –e. Bruk definisjonen av elektrisk feltstyrke på side 652 til å finne kraften på ionet.

b) Tegn figur med elektronet og kraften som virker på det. Vi ser bort fra tyngdekraften. Bruk Newtons 2. lov til å bestemme den elektriske kraften, og definisjonen av feltstyrke (side 652) til å bestemme feltstyrken og retningen.