22.05

a) Siden elektronladningen er kjent, kan du bruke definisjonen av elektrisk feltstyrke, sammen med Coulombs lov, for å finne feltstyrken på det stedet elektronet befinner seg. Se øverst på side 654.

b) Vi har ikke fjernet ladningene som er årsaken til feltet, bare elektronet vi brukte til å måle feltstyrken. Kan feltstyrken da være endret?

c) Her er både ladning og feltstyrke kjent. Da kan du bruke definisjonen på elektrisk feltstyrke på side 652 for å beregne kraften på legemet.