22.04

a)  Begrepet elektrisk felt finner du i listen med ordforklaringer på side 728 (og på side 652).

b)  Definisjonen på elektrisk feltstyrke finner du på side 652 (og i ordforklaringene på side 728).

c)  Feltet fra et kuleformet legeme ser du på side 656. Du må selv velge om ladningen skal være positiv eller negativ slik at du kan tegne inn riktig retning.
Feltet rundt kondensatorplater (to parallelle plater) ser du på side 657.

d)  Feltet er sterkt der de elektriske kreftene er sterke. De elektriske kreftene er sterkest der ladningene er størst og der avstanden mellom ladningene på bakken og ladningene nederst i skyen er minst. (De positive ladningene øverst i skyen ser vi bort fra.)