22.03

a) Det virker to krefter på hver av partiklene (fra hver av de to andre partiklene). Husk at de to kreftene i hvert kraft–motkraft-par vil være like store.

b) På hvert elektron virker to krefter. De må først summeres. Sett inn symbolene for ladning og avstand i Coulombs lov for hver av kreftene og bruk brøkregning for å summere.

Når du har funnet begge kraftsummene, dividerer du utrykkene på hverandre. Du får da en brudden brøk som du kan forenkle ganske mye.