22.02

a) Denne oppgaven kan du løse når du har studert eksempel 22.1

b) Samme framgangsmåte som i a, men du må først finne ut hvor stor ladning hver kule får. Når kulene berører hverandre, kan vi anta at den samlede ladningen blir delt likt mellom dem, siden kulene er like. Pass på fortegn når du summerer ladningene.