21.14

a) Se løsningen av spørsmål a i eksempelet på side 636.

b) Sett opp en likning for bevaring av mekanisk energi for satellitten.

Satelitten har jo samme mekaniske energi i P og i A, altså er summen av potensiell og mekanisk energi i A lik summen av mekanisk og potensiell energi i P.

I denne likningen er det bare farten i A som er ukjent. Løs likningen eksplisitt med hensyn på denne farten før du setter inn og beregner verdien.

Ikke glem jordradien når du skal sette inn for avstander.