21.13

Vis at … betyr at oppgaven skal løses på vanlig måte, men at du får oppgitt svaret direkte slik at du kan kontrollere at det er riktig.

Kinetisk energi til et legeme er gitt ved  E k = 1 2 m v 2 . For å finne et utrykk du kan sette inn for farten, kan du bruke framgangsmåten i spørsmål a i eksempelet på side 636. Med litt omformning får du da uttrykket for  E k   som er gitt i oppgaven.

Dersom du summerer utrykket du nettopp fant, med uttrykket for potensiell energi på side 640, får du uttrykket for den totale mekaniske energien E som slik det er gitt i oppgaven.