21.12

a) Bruk uttrykket for mekanisk energi i et gravitasjonsfelt på side 640.

b) Bruk det samme uttrykket, men beregn verdien av det når avstanden r går mot uendelig. Energien som må tilføres, blir differansen mellom denne energien og energien i a.