21.08

a) Løses på samme måte som a i eksempelet på side 636 og som i oppgave 21.07.
(Men her er det viktig å huske å legge avstanden mellom måneoverflaten og banen  sammen med måneradius for å få baneradien.)

b) Vis at … betyr at oppgaven skal løses på vanlig måte, men at du får oppgitt svaret direkte slik at du kan kontrollere at det er riktig.
Ut fra kjennskap til baneradius kan du beregne omkretsen til banen. Derfra finner du omløpstiden, siden du kjenner banefarten fra a.
Se b i eksempelet på side 636.

Opplysninger om masse og radius for månen finner du i fysikktabellen.