21.07

Dersom legemet skal holde seg i den samme høyden jorda rundt, må det ha en sentripetalakselerasjon som nøyaktig tilsvarer tyngdekraften på legemet.

Bruk Newtons 2. lov og Newtons gravitasjonslov på side 632 for å få et uttrykk for ΣF.
For akselerasjonen til legemet bruker du uttrykket for sentripetalakselerasjon på side 166.

Løs likningen du nå får med hensyn på banefarten.
Se for øvrig eksempelet på side 636.

Gjør det noen forskjell om du bruker verdien for jordradien eller for jordradien + 300 m i utregningene dine?

Opplysninger om jordmasse og jordradius finner du i fysikktabellen.