21.06

a) Gravitasjonens feltstyrke er definert på side 632.
Husk å forklare hva symbolene i definisjonen betyr.

b) Bruk samme utledning som under rammen på side 632, men sett inn dataene for månens masse og radius.

c) Se eksempelet på side 635.