21.03

a) Bruk Newtons gravitasjonslov på side 630 for å beregne tyngdekraften på legemet. Sett opp Newtons 2. lov for legemet, der summen av kreftene er lik uttrykket for tyngdekraften. Da ser du at massen m til det lille legemet faller bort ved divisjon med m på begge sider i likningen.

b) Du kjenner radien i sirkelbanen og kan da beregne omkretsen. Ved hjelp av den oppgitte tida for et omløp finner du så banefarten. Da gjenstår det bare å sette inn i uttrykket for sentripetalakselerasjon på side 166.

Avstanden fra jordsenteret til månene er ca. 60 jordradier. Altså skulle de to metodene gi samme svar.

Gjør de det?