21.02

a)  Tegn figur som viser det lille legemet og kraften på det fra planeten under. Bruk Newtons gravitasjonslov på side 630 for å sette opp uttrykket for kraften.

b)  Fritt fall vil si at det bare er gravitasjonskraften som virker på legemet. Sett opp Newtons 2. lov for legemet, der summen av kreftene er lik det uttrykket du satte opp i a. Da ser du at massen m til det lille legemet faller bort ved divisjon med m på begge sider av likningen.