21.01

a) Siden legemene er alene i verdensrommet, virker bare gravitasjonskreftene mellom  dem. Tegn figur som viser begge legemene og kraften på hver av dem. Bruk Newtons gravitasjonslov på side 630 for å beregne kreftene.

b) For å bestemme akselerasjonen til hvert av legemene, bruker du Newtons 2. lov på ett av legemene om gangen.

For å finne forholdet mellom akselerasjonene, dividerer du de to svarene på  hverandre.