20.16

Med det rullende fortauet som referansesystem, står kasteren i ro og ballen har ikke fart i horisontal retning, kun i vertikal retning. Den faller derfor rett ned på deg.

Dersom du ser på dette fra et referansesystem som er i ro, vil ballen kastes med startfart på skrå opp- og framover og beskrive en parabel.