20.14

Energibevaring og bevegelsesmengdebevaring gir at de to fotonene delerlikt summen av elektronets og positronets energi før støtet. Beregn denne energien. (Husk at den opprinnelige energien består av den kinetiske energien til hver av partiklene pluss hvileenergien til hver av dem.)

Sammenhengen mellom energi, frekvens og bølgelengde til et foton får du repetert i eksempelet på side 613.