20.12

Massene til et proton og et nøytron finner du i tabellen bakerst i boka.

Den totale energien er den samme før og etter kollisjonen. Hvis protonet, nøytronet og pionet er i ro etter støtet, har de bare hvileenergi, altså minst mulig energi.
De to protonene før støtet må altså til sammen ha denne minsteenergien. Da kan du beregne hvor stor kinetisk energi det ene protonet må ha.