20.10

For å utlede

E 2 = ( pc ) 2 + ( m c 2 ) 2

fra

E= m c 2 1 ( v/c ) 2   og   p= mv 1 ( v/c ) 2

kan du starte med å kvadrere begge likningene slik at du får et uttrykk for E2 og for p2.

Gå så videre med å regne ut

E 2 ( pc ) 2 = E 2 p 2 c 2 =

Det blir jo litt brudden brøk underveis, men se om du klarer å få ( m c 2 ) 2 som resultat.