20.09

Omtale av målinger som bekrefter relativitetsteorien, finner du blant annet på side 617 (myonlevetid), side 620 (elektronbane i magnetfelt), side 621 (elektronenergi), side 615 (lysfartmåling). Lenger ute i kapittelet også på side 622.