20.06

a) Uttrykket for relativistisk bevegelsesmengde finner du på side 619.

b) Newtons lov på formen

  ΣF= Δp Δt

gjelder også for stor fart, men da er p relativistisk bevegelsesmengde. Se under rammen på side 619.

c) Begrunnelsen for denne påstanden er omtalt nederst på side 619.