20.04

Det er astronauten som måler egentida, t0. I rammen på side 617 finner du sammenhengen mellom egentida og tida som er målt i et referansesystem med fart. Prøv å løse uttrykket eksplisitt med hensyn på farten før du setter inn opplysningene.