19.20

a) Samme framgangsmåte som for Eksempel 19.2.

b) For å finne ut hvor mange urankjerner som fins i 1 kg uran, må du slå opp massen til en 235U-nuklide. Er nuklidemassen oppgitt i enheten u, må du gjøre om til kg. Hvordan finner du nå antall uranatomer i ett kilogram?
Så er det bare å gange opp energien for spalting av ett uranatom med antallet atomer.