19.19

a) Det er bevaringslovene for kjernereaksjoner (side 581) du skal sjekke, altså nukleontall og ladningstall.

b) Samme fremgangsmåte som for Eksempel 19.2.

c) Er partiklene i ro etter reaksjonen? Hvilken energiform har de hvis de ikke er i ro?