19.16

Bruk figuren på side 589 til å få en ide til hvordan du løser oppgaven.

Alternativt kan tenke slik:
For hver α-utsendelse (He24) synker nukleontallet med 4 og protontallet med 2. Hva da med sju utsendelser? For hver β-utsendelse (e-1 0) øker protontallet med 1 (nukleontallet er uendret). Hva da med fire utsendelser?