19.15

a) Du kan bruke samme framgangsmåte som i oppgave 19.12, men nå for aktiviteten.

b) Samme framgangsmåte som i a.

c) Bruk den samme likningen som du satte opp i a. Løs likningen med hensyn på tida ved hjelp av logaritmeregning. Se Eksempel 19.4.