19.14

a) Sett sammenhørende verdier fra tabellen inn i et koordinatsystem med tid på førsteaksen og aktivitet på andreaksen. Trekk en best mulig utjevningskurve for punktene. Se figuren nederst på side 586.

b) Bruk grafen til å finne halveringstida slik som i figuren på side 586.