19.12

Massen som funksjon av tida, må følge samme type likning som tallet på kjerner: Du kan derfor bruke likningen midt på side 587 på denne formen.

m= m 0 ( 1 2 ) t t 1/2

der m0 er startmassen av det radioaktive materialet og m er massen etter tida t.