19.08

Her bruker du bevaringslovene for kjernereaksjoner (side 581). Du vet da at nukleontallet, A, er det samme før og etter reaksjonen. Det samme gjelder ladningstallet, Z (= protontallet = atomnummeret).

a) Skriv først opp a slik:

Be+He2439n + XZA01

Bevaringsloven for nukleontall gir: 9 + 4 = 1 + A. Altså er A = 12.
Bevaringsloven for ladningstall gir: 3 + 2 = 0 + Z. Altså er Z = 5.
Så må du slå opp i det periodiske systemet i fysikktabellen. Der finner du at Grunnstoffet er Bor, B.
Da vet du at svaret på a er B512.

Nå klarer du b, c og d selv. Du kan også se på Eksempel 11.1.