19.02

a) Nøytrontall er antall nøytroner i kjerne og protontall er antall protoner i kjernen.
Hva blir da sammenhengen med nukleontallet A? (Nukleon kan du f.eks. slå opp på side 732 i ordforklaringene, dersom du ikke husker hva det betyr).
Atomnummer, Z, finner du bla. forklart på side 576. Atomnummer er det samme som ...

b) Be49 er en nuklide med atomnummer 4, siden den lave indeksen viser protontallet. I det periodiske systemet i fysikktabellen ser du at det er Beryllium. Den høye indeksen 9 betyr at berylliumnukliden har 9 kjernepartikler; siden det er 4 protoner må det da være 5 nøytroner. Da klarer du C612 og Cl1735 selv.

C612 er jo rett og slett den generelle formen for å oppgi nuklider, der Z er atomnummer/protontall, A er nukleontall og X er symbolet for grunnstoffet.

De tre siste i listen er de tre elementærpartiklene i atomet, nemlig ...