18.35

a) Flere bruksområder for fotodioder finner du på side 564.

b) Virkemåten til en fotodiode er beskrevet på side 563 til 564.

c) Selv om det er to forskjellige typer fotodioder som brukes som lysmåler (i døråpnere) og i solceller, er begge typene en diode der lys slår løs elektroner i pn-overgangen slik at det blir strøm i en krets.

d) Gå til adressen nedenfor og kjør Animasjon 1. (Du må kanskje oppdatere skjermbildet.) Trykk etter tur «Spill av»-knappen.
Du kan også gå til leksikonet snl.no og søke etter ccd. Se også på ccd-detektor på samme sted.