18.33

a) Beskrivelse av pn-overgang finner du på side 560. På denne siden finner du også en beskrivelse av hvordan sperresjiktet dannes og hvorfor betegnelsen er nettopp sperresjikt.

b) En kort beskrivelse av hva en diode er, finner du i sammendraget på side 567.
I–U-karakteristikken er vist på side 557. Hvorfor den leder strøm på denne måten, er forklart på side 561.

c) Å likerette strøm (eller spenning) vil si å omforme en vekselstrøm (-spenning) til likestrøm (-spenning).

Hvordan vi kan bruke dioder til å likerette strøm er omtalt på side 562.