18.32

a) Ladningsbærer er fellesbetegnelsen for elektroner og hull. Forklaringen på hvordan et hull kan opptre som ladningsbærer for positiv ladning finner du nederst på side 559.

b og c) Forklaring på betegnelsene p-leder og n-leder finner du på side 559. En kortversjon står i sammendraget.
p-ledere og n-ledere framstilles ved at enkelte atomer i halvlederkrystallen byttes ut med ... (se side 559)

c) Vi bruker grunnstoffer med 3 eller 5 valenselektroner kan til å dope halvledere med, for eksempel ... (se side 559). Hensikten er å øke antall ledningsbærere.