18.31

a) Svar på spørsmålene i denne oppgaven finner du nederst på side 557 om ledningsevnen og ledningselektronene, og på side 558 svar på de andre spørsmålene.

b)

  • Valenselektroner er betegnelsen for elektronene et atom har i ytterste skall.
  • Ledningselektroner er de elektroene i et metall som ikke er bundet til et atom og som dermed kan bevege seg fritt i metallet.
  • En «ledig» plass i det ytterste skallet til et atom kalles hull.