18.29

a) Fra grafen kan du finne λmin, se figuren i margen på side 555, og dermed også fmaks. Se så rammen på side 552 og eksempel 18.6.

b) Hvordan viser den karakteristiske strålingen seg fram i figuren?
Fra grafen kan du lese av de to aktuelle bølgelengdene og dermed regne ut de to aktuelle frekvensene.
Hva er energiuttrykket for et foton?