18.23

Planckkonstanten og løsrivningsarbeidet finner du på samme måte som i eksempel 18.5.

Når du har funnet løsrivningsarbeidet, sammenlikner du verdien med verdiene for løsrivningsarbeid i fysikktabellen eller i tabellen øverst på side 547. Hvilket metall ligger nærmest?

Hvis metallet var jern, blir løsrivningsarbeidet et annet, slå verdien opp i fysikktabellen. Du kan nå sette opp likningen

Ek = hf – W

for begge metallene. Hva blir forskjellen på de to kurvene?