18.22

a) Bruk sammenhengen mellom fotonenergi og frekvens, Ef = hf.

b) Det er bare metaller som har mindre løsrivningsarbeid enn energien til fotonet, som kan gi fotoelektrisk effekt.
Du må altså velge det metallet som har løsrivningsarbeid nærmest fotonenergien (men altså er lavere). Den største kinetiske energien elektronet kan få, finner du på samme måte som i løsningen av spørsmål b i eksempel 18.4.