18.19

a) Bølgelengden må være mindre enn en viss grenseverdi for at effekten i det hele tatt skal oppstå. Forklar hvorfor.

b)  Lysstyrken (antall fotoner) har ingen ting å si hvis bølgelengden er større enn grenseverdien. Forklar hvorfor.

Men hvis bølgelengden er mindre enn grenseverdien, spiller lysstyrken en rolle. Stor lysstyrke betyr mange fotoner, og liten lysstyrke betyr få fotoner. Dermed vil antall løsrevne elektroner variere med lysstyrken slik at større lysstyrke gir en større strøm av elektroner.